بهتر از من چه کسیت؟

حالا که موسم حج شده و عاشقان به طواف معبود خود میروند ترانه‌ای از استاد و جاودان صدای عشق را با خودم زمزمه میکنم که فکرمیکنم بی مناسبت به این ایام نیست

دوستت دارم معین جان

بهتر از من چه کسی

بهتر از من چه کسی ،عاشق تر از من چه کسی
واسه ی عشق تو دیوونه تر از من چه کسی
اگه قربونی می خواستی ،بهتر از من چه کسی
واسه پیش مرگ تو آماده تر از من چه کسی
تو اگه چشمه بودی ،تشنه تر از من چه کسی
واسه دل داری دادن ،خسته تر از من چه کسی
همه راهها رو به من سد کردی،عشقمو رد کردی
به خودت بد کردی،به خودت بد کردی
فصل گل فصل اقاقی،فصل سازگاری،ساغر و ساقی
فصل خوب انتظار از پشت شیشه
فصل دل بستگی ساقه و ریشه
واسه تسلیم و رضا،دست و پا بسته تر از من چه کسی
در پرستیدن تو دیگه وارسته تر از من چه کسی

برایتان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم

/ 1 نظر / 35 بازدید