وقتي سرت رو شونمه

کعبه

 وقتي سرت رو شونمه  درد و بلات تو جونمه جون به جونم اگه کنند  خاطرخواهي تو خونمه دلم مي خواد باهات باشم  رفيق پا به پات باشم    سايه به سايه، دم به دم  بميرم و فدات بشم تصدق رنگ چشمهات  شبها ستاره هاش فدات نخواب بذار نگات کنم  هر چي دارم فدات کنم ستاره بارونت کنم جونم رو قربونت کنم  وقتي سرت رو شونمه  درد و بلات تو جونمهجون به جونم اگه کنند   خاطرخواهي تو خونمه 
/ 2 نظر / 19 بازدید
محمد

اگه بلد نيستيد ننويسيد. اين متنها دارای چند غلط است. برای نمونه "شبها ستاره هاش فدات" و ... يا در آهنگ مست "جز به آغوش چمن ياد آور من جا مگير".

nashenas

بابا خودت هم که اشتپيدی "شبها ستاره هاش فدات" نه "شب و ستاره هاش فدات"