رویا

من از این دنیا چی می خوام دو تا صندلی چوبی

که منو تو رو بشونه واسه گفتن خوبی


من از این دنیا چی می خوام یه وجب زمین خالی

انقدر که یک اطاقک  بشه خونه ی خیالی

من از این دنیا چی می خوام یه جعبه مداد رنگی

بکشم رو تن دنیا به رنگ خوبی وقشنگی

آدمای دست و دلباز  از توی قلک طاقچه

بردارن بذر محبت واسه بارداری با غچه


من از این دنیا چی می خوام دو تا صندلی چوبی

که منو تو رو بشونه واسه گفتن خوبی


من از این دنیا چی می خوام دو تا بال برای پرواز

برم تا روز تولد برسم به فصل آغاز

برم پیش بچه هایی که لقمه نون ندارن

که شب با یه دل سیر چشاشونو رو هم بزارم

بگم که غصه ها سر امد گریه بس که بهتر امد
 
 
 
من از این دنیا چی می خوام دو تا صندلی چوبی

که منو تو رو بشونه واسه گفتن خوبی

 

===============
4yz1kie.jpg
/ 1 نظر / 66 بازدید
بهرام

برم پیش بچه هایی که یه لقمه نون ندارن ... بگم غصه ها سر اومد ... گریه بس که بهتر اومد ... واقعا که نماز خوندن کار پیرزنه و نون دادن کار مرد....... مرد اونه که نون بده ...... ممنون از زحمتتون ... یا حق